Tin mới:

 FPT chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 20%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty Cổ phần FPT sẽ chốt danh sách cổ đông vào 20/5 để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20%.

Với phương án chia cổ tức bằng tiền, công ty sẽ thực hiện chi trả với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 7/6.

Thùy Linh/BNEWS/HSX