Tin mới:


  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. VIDEO

Tại sao hàng Việt khó vào siêu thị?

19-01-2018 09:53

Hiện nay, siêu thị là một kênh phân phối hiệu quả, tuy nhiên đường vào siêu thị đối với hàng hóa Made in VietNam lại không hề đơn giản. Theo phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất, cứ 10 doanh nghiệp thì chỉ được một doanh nghiệp đặt chân được vào kênh phân phối này.