Tin mới:

Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KHUYẾN NÔNG

07:15 | 09-09-2017

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện đã được canh tác ở 179 quốc gia, với tổng diện tích 50,9 triệu ha.